КОЛЕКЦИЈА

Идеја да се оснује Колекција Октобарски салон настала је након што је белгијски уметник Јан Фабр поклонио Културном центру Београда свој рад под називом ‟I’am a one man movement” [Сам свој покрет], продуциран за 52. Октобарски салон, 2012. године, коју треба да чине дела излагана на изложбама Октобарског салона, као и друга дела аутора/уметника који су на поменутим изложбама учестовали.

Одмах након првог позива, уследили су поклони уметника/уметница из Србије и иностранства, тако да је захваљујући поклонима могла бити и званично формирана Колекција Октобарски салон.

Од тада се број дела у Колекцији увећава кроз поклоне и откупе и постаје значајно сведочанство о једном периоду уметничких и излагачких пракси за које је изложба Октобарског салона има важну улогу, посебно у Србији,

Колекција је међународна и за сада је чине дела уметника/уметница и уметничких група који су учeствoвaли нa мeђунaрoдним излoжбaмa Oктoбaрскoг сaлoнa, oд 2004. гoдинe Ово је и главни и једини критеријум када је реч о политици аквизиција.

Музеј савремене уметности у Београду је 19. септембра 2018. године донео Решење о утврђивању уметничко-историјских дела за културна добра (Решење број 01-33/111, 19.9.2018) којим је део дела из Колекције Октобарски салон добио својство покретних културних добара.

У Колекцији Октобарски салон налазе се 165 уметничка дела и укупно 109 уметника/уметница/уметничких група.

Током 2020. године завршен је највећи део процеса дигитализације података о Колекцији Октобарски салон и њиховог уношења у јединствени информациони систем за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (https://култура.срб/или https://култура.срб/збирка/94). Пројекат дигитализације Колекције Октобарски салон подржава Министарство културе и информисања Републике Србије.

КОЛЕКЦИЈА ОКТОБАРСКОГ САЛОНА