СРЂАН ВЕЉОВИЋ

СРЂАН ВЕЉОВИЋ

Срђан Вељовић (1968) је фотограф и концептуални документариста. Завршио је Електротехнички факултет у Београду. Одабрани пројекти: Архитектура и фашизам, Леп живот као ексцес, Небо, Границе рода, Економија моћи хетеросексуалне везе, Колико високо је безбедно, Нож жица, Умеће транзиције, Транспоновање – Џони Рацковић, Мноштва, Техно – позиције поткултуре, Могућа места солидарности, Музеји и још по неко место сећања, Јарболи, Индустрија, Фотографије, портрети, Биоскопи у култури сећања, 20-25-29, Дас Унхеимлицхе концепт као практична алатка, Деведесете, Култивација, комодофикација, Миграције дестинације, Осамдесете, Зид, 30 година, Вишеструкост, самосвојност, Хигијена проћишћавање.