ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ

ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ

Фото: Небојша Бабић

Предраг Нешковић рођен је 1938. у Бијелој (Црна Гора). Завршио је Академију примењених уметности у Београду 1965. у класи професора Михаила С. Петрова. Од 1958. године излагао је на великом броју групних изложби у Србији, Југославији и иностранству. Пеђа Нешковић је ступио на уметничку сцену почетком шездесетих година у периоду доминације енформела и сликарске апстракције које су биле блиске београдској новој фигурацији тог периода, са елементима поп-арта и поетске фантастике. Седамдесетих година Нешковић мења стилску ликовност према лиризму, ироничности и наративним анегдотама. Та нова иконографија се односи на потрошачко друштво које је захватило и нашу свакодневицу. Језиком шунда и кича он реагује на те архетипове епохе. Током осамдесетих Нешковић поново мења поетику у правцу постмодерне парадигме, да би у најновијим радовима прибегао деконструктивистичким инсталацијама пуних ироније и подсмеха према свету који негује безвредне, индустријске производе који треба да замене уметничко стваралаштво. Живи и ради у Београду.