МИЛА ТУРАЈЛИЋ

МИЛА ТУРАЈЛИЋ

Мила Турајлић је филмска ауторка и визуелна уметница рођена у Југославији 1979. године, чији се радови на пољу документарног филма користе комбинацијом усмене историје, документарних архива, играних филмова и пронађених снимака како би се створио нови рефлексивни језик у коме се сећања и рушевине сукобљавају са историјским нарацијама које нестају. Њени награђивани документарни филмови Cinema Komunisto и Друга страна свега приказани су на многобројним филмским фестивалима. Ангажована је 2018. године од стране Музеја савремене уметности у Њујорку да изради серијал видео-инсталација које се заснивају на архивским материјалима. Мила Турајлић тренутно живи и ради на релацији између Београда и Париза.