МИА ЋУК

МИА ЋУК

Миа Ћук је уметница која делује у пољу фотографије, архиве, текста, књиге, гласа и геста. Њен рад осцилира између експерименталних текстуалиних пракси и визуелне уметности, али постоје периоди када ништа не ствара. Иако формално студирала фотографију, своја рецентна истраживање усмерава ка покушају разумевања материјалности визуелног искуства данас, са посебним интересовањем за методологије нестајања и дестабилизације фотографских приказа. Интересује је место сусрета текста и слике, а своје радове често представља у облику имагинарних архива, фрагмената и недовршених инсталација, уз ауторске текстове (есеји, фикција) обликоване у самиздате и публикације. Паралелно изучава књижевност 20. века, а нарочито есејистику, путописе, дневнике, периодику и друге фрагментарне форме. Ради из собе, те су простори (и времена) свакодневнице нарочит фокус њеног рада. Живи у Београду.