МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТЈЕПАН ФИЛИПОВИЋ“ И ДЕБАТНИ ПРОГРАМ УЛУС-А

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТЈЕПАН ФИЛИПОВИЋ“ И ДЕБАТНИ ПРОГРАМ УЛУС-А

Уметност и заједница (#02) – Друштвено-уметнички центар у насељу Стјепана Филиповића у Београду

У сарадњи Месне заједнице Стјепан Филиповић, Дебатног програма УЛУС-а и Културног центра Београда

До иницијативе за покретање Друштвено-уметничког центра у бившем објекту ЦИП-а дошло је сплетом околности које су се протеклих година одиграле у разним сферама друштвеног и културног живота Београда, а кроз њу се на одрживији начин увезују локална заједница насеља Стјепан Филиповић, уметничка заједница окупљена у Удружењу ликовних уметника Србије, Културни центар Београда као јавна установа културе, органи Градске управе и управа Железница Србије.

Након што су станари насеља Стјепан Филиповић заједничком акцијом успели да зауставе инвеститорски пројекат изградње високоспратнице који би угрозио статику њихових домова, а земљиште проглашено јавном својином, контактирали су УЛУС са идејом да заједно осмисле будућу намену напуштеног објекта Железнице који се на истом терену налажио.

Дебатно-истраживачки програм УЛУС-а покренут је 2020. године са идејом унапређења радног, социјалног, економског и професионалног статуса ликовних уметника, као и места и улоге уметности у ширем друштвеном контексту. Једну од важних програмских линија чини и развој модела за интеграцију уметника у локалној самоуправи и/или заједници. Она се састоји у промовисању друштвене и еманципаторске функције уметности у стручној и широј јавности, те сходно томе и потребе за консистентним јавним улагањима у њу ради успостављања плуралног и демоктратског друштва, а са друге стране и у сензибилизацији самих уметничких стваралаца за потребе заједнице.

Контекст у коме је ова сарадња добила подршку омогућен је манифестацијом Октобарског салона, чија је организација у 2022. години поверена Културном центру Београда.

Почетак ове тројне сарадње је подразумево низ припремних активности, дружења, заједничког планирања, истраживачког рада и редовних састанака који су се одржавали у континуитету од марта 2022. године.Током овог периода кроз разговоре са локалцима, интервјуе и консултовање разне документације спроведено је истраживање о историјату насеља, што је било представљено на тродневној акцији дружења у јулу под називом „Шта све можемо заједно?“ која је кулминирала изложбом у напуштеном објекту ЦИП-а.

Планиране даље активности су организација изложби већег формата у истом објекту, дискусије и дебате, које би се бавиле заједничким планирањем будуће намене објекта, интервенције у јавном простору и презентацију сакупљењих експоната „Будућег музеја суседства насеља Стјепан Филиповић“ у галерији Библиотеке града Београда у периоду од 24. новембра до 15. децембра 2022. године.

Сарадници, учесници: Милорад Торачки, Срђан Милосевић, Љубица Поповић, Звездан Гргуровић, Маја Гецић, Дара Гецић, Прпа Маја, Прпа Горан, Јелена Динић, Срђан Динић, Зоран Тодоровић, Марко Гњидић, Александар Максимовић, Вахида Рамујкић, Сара Чуданов, Ноа Триестер, Милан Ђорђевић, Тијана Цветковић, Андријана… Катарина Костандиновић, Зорана Ђаковић Миннити, Јана Глигоријевић, Јасмина Петковић, Ивана Радојчић, чланови савета мз „Стјепан Филиповић“, чланови групе „За наш лепи крај Стјепана Филиповића „, друштванце пензионера са балота… Снезана Невенкић-Ивановић, Јасмине Пејчић, Група за концептуалну политику…