ЈЕДНОСТАВНО РЕЧЕНО

ЈЕДНОСТАВНО РЕЧЕНО

ЈЕДНОСТАВНО РЕЧЕНО истражује, промишља и представља културно и индустријско наслеђе Југославије. До сада смо се бавили највише ФАП-ом из Прибоја, а ту су и: КЕРАМИКА Младеновац, ИКЛ Барајево, „Рикард Бенчић“ и „Торпедо“, Ријека, „Весна“ Сјеница, Радио Југославија, ФАМОС Сарајево. Наши су процеси отворени и позивају људе на учешће и дијалог. Објавијене публикације: “Што баш сад, што баш ФАП” и “Већ невиђено”, видео: “ФАП није био само фирма”. Изложбе : „Већ невиђено“ у Прибоју и Београду и „Јутро наше зоре – тражећи фабрику, открили смо град“ (Артгет галерија КЦБ  И Завичајни музеј Прибој). Радимо у галеријама и кафанама, на трговима, у возовима и камионима, на обалама…