ДК

ДК

ДК (1970) је дипломирао на ФПС у Минхену, а завршио постдипломске студије на ИВАС у Келну. У претходних 30 година живео је и радио на релацији Љубљана, Амстердам, Београд, Беч.
Серије фотографија овог аутора често поседују друштвени ангажман. Његово истраживање такође отвара и широк дијапазон питања у вези са хоризонтом перцепције и односима између стварног и виртуелног, односно аутентичног и лажног. Од скора је у свој креативни процес укључио концепте грешке и насумичности.
Његови радови су објављивани у различитим специјализованим међународним публикацијама, као и у оквиру две монографије. Они су и део приватних и музејских збирки у Словенији и иностранству.