ДАЛИБОРКА ЂУРИЋ

ДАЛИБОРКА ЂУРИЋ

Далиборка Ђурић рођена је 1972. године у Београду, дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београду, а 2003. године завршила је постдипломске студије на истом факултету, код професора Јадранке Симоновић, на тему „Фигурација у области таписерије“.  Њен уметнички опус заснива се на читању, проучавању и тумачењу текстилних форми, идеја и израза из прошлости и њиховом визуелном и значењском транспоновању у нове садржаје и форме, а кроз призму женског, друштвеног и феноменолошког. Члан је УЛУПУДС- а од 1997. Године.  Живи и ради у Београду.