Vladislav Šćepanović

U iščekivanju imama Mahdija (Mula Omar), 2003-04, ulje na platnu, 100 x 80 cm

 

Vladislav Šćepanović (1971), diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1994, a postdiplomske studije završio na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Profesor na doktorskim studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Objavio više naučnih radova u stručnim časopisima i jednu monografiju iz oblasti teorije umetnosti i medija pod nazivom „Medijski spektakl i destrukcija“ (Beograd 2010). Osnivač i glavni urednik umetničke asocijacije ART OF REALITY association i osnivač umetničke grupe HARD SOC. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U svоm umеtničkоm rаdu rаsprаvlја о svеtu simulаciје i dеlоvаnju silа dоminаciје i оtpоrа u mаsоvnim mеdiјimа spеktаklа. Оsnоvni mоtiv njеgоvоg rаdа је istrаživаnjе mеdiјskih scеnа kоје prеdstаvlјајu оtvоrеni prikаz mоći kаpitаlа i vlаdајućih еkоnоmskih i pоlitičkih strukturа.

vladscepanovic.com

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Jasmina Cibic
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Аdriјаnа Gvоzdеnоvić
 • Andrea Palašti