Vladimir Perić

Vladimir Perić (1962) multimedijalni umetnik, studirao je grafiku i fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Nјegov rad pluralističkog izraza, koji pripada polјu konceptualne umetnosti, može se podeliti u tri faze – stvaralački period kada je izlagao pod pseudonimom Talent (1986–1996), zatim kao osnivač i član grupe Talent Factory (1996–2006), nakon čega izlaže pod svojim imenom kao i u okviru novog desetogodišnjeg projekta Muzej detinjstva (2006–2016). Do sada je izlagao 57 puta samostalno i na više od dve stotine grupnih izložbi.

Trenutno radi na Fakultetu primenjenih umetnosti  u Beogradu kao saradnik u oblasti fotografije. Izlaže pod vlastitim imenom, a u središtu stvaralaštva je složeni projekat Muzej detinjstva koji razvija zajedno sa istoričarkom umetnosti Milicom Stojanov. Živi i radi u Beogradu.

vladimirperic.rs

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil STOJANOV
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Andrea Palašti
 • diSTRUKTURA
 • Маrkо Crnоbrnjа
 • Balint Sombati
 • Fljaka Haliti