STANOJEVIĆ Jovanka

Jovanka Stanojević

Rođena je u Beogradu, Srbija.

Živi i radi u Beogradu.

www.jovankastanojevic.weebly.com

 

Prijatelj, 2015

Akrilik, suvi pastel na platnu, drvo, karton

 

Moja umetnost bi se mogla definisati kao realizam koji se ne svodi na puko prepoznavanje, sa stavom da je slika uvek interpertacija sveta uslovljena konvencijama, ideologijom i duhom vremena. Realizam postaje jedno od mogućih sredstava za istraživanje novog društva i novih stavova prema društvu i prirodi. Kroz svoje por trete ja omogućavam publici da percipira čoveka kao značajnu sliku našeg kulturnog okruženja

koja nudi nešto više od fino komponovane i ubedljivo izvedene interpretacije neke osobe. Moj umetnički interes usmeren ka manjim, običnim, svakodnevnim aspektima života otkriva motive koji jesu sublimni (koji poseduju izvesnu vrstu uzvišenosti koja nema veze sa socijalnim statusom ili fizičkom lepotom). Uvećani portreti, sve što se dešava odvojeno od medijske bujice oblika i izraza, slave različitost i jedinstvenost čoveka. Ipak, ove slike ne predstavljaju romantično bekstvo u idiličan svet lepote i plemenitosti. Slika je ovde simbol fundamentalne izolacije, istraživanja metafizike unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, mikrokosmosa tela, ranjivosti suočavanja sa strahovima, večita igra života kome se smrt ruga.

—JOVANKA STANOJEVIĆ

 

otac-akrilik-Otac, akrilik, suvi pastel na platnuMajka 1

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana