SJUN Sun

Rođen je 1980. u Fusinu, provincija Ljaoning, Kina.

Živi i radi u Pekingu.

 

Neka delanja koja još nisu određena u Revoluciji | Some Actions Which Haven't Been Defined Yet in the Revolution, 2011

Video-animacija, 12’22’’

Ljubaznošću ShanghArt Gallery, Šangaj

 

Radovi ovog umetnika uglavnom su crteži, kratke animacije ili kombinacija to dvoje. Često uz svoje filmove izlaže i crteže pojedinih kadrova i druge radove kombinovanih medija. Serija radova pod nazivom Šok vremena (2006) u tehnici kombinovanja medija, problematizuje naše ideje o vremenu, istoriji i naraciji podvlačeći određene istorijske pasaže korišćenjem medija kao što su novine, knjige i dokumentarni materijal.

Na ovde prikazanoj animaciji—Neka delanja koja još nisu određena u Revoluciji (2011), rad je trajao preko godinu dana pošto je svaka slika rađena u tehnici drvoreza koji se zatim otiskivao. To je medij koji podseća na vreme Kulturne revolucije, te i dalje podrazumeva određeni revolucionarni duh. Njegova forma i prateća naracija nasilni su i pripovedaju o siromasima, zabitim krajevima—sećaju na tragediju koja i dalje odjekuje u sadašnјosti.

installation viewScreen shot

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana