Saopštenje za javnost povodom Odluke o promeni statusa Oktobarskog salona

Saopštenje za javnost

povodom Odluke koja je, na predlog Sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, doneta na sednici Skupštine Grada Beograda u petak 24. oktobra, prema kojoj će se: „Oktobarski salon ubuduće održavati bijenalno, odnosno svake druge godine, čime će se ostvariti određene uštede, ali i bitno popraviti kvalitet ove kulturne manifestacije“. (www.beograd.rs/cms/view.php?id=1631977)

 

Kulturni centar Beograda kao organizator Oktobarskog salona, kojeg svake godine u kontinuitetu od 1986. imenuje Grad Beograd, a na osnovu dugogodišnjeg profesionalnog angažmana u realizaciji ove manifestacije, istupa u javnosti svojim stavom o gore navedenoj Odluci i načinu na koji je ona doneta.

 

Smatramo da je donošenjem ovakve Odluke, bez učešća stručne javnosti odnosno nedemokratskom procedurom, povređeno jedno od osnovnih načela u radu organa vlasti, a to je načelo transparentnosti pri donošenju odluka vezanih za kulturnu politiku i manifestacije od značaja za Grad Beograd.

 

U dugotrajnoj veoma teškoj situaciji za kulturu, kada se ključne institucije u Srbiji suočavaju sa egzistencijalnim problemima, Odluku o bijenalnom održavanju Oktobarskog salona vidimo kao autokratsko ukidanje funkcionalnog prostora za savremenu vizuelnu umetnost i kritičko mišljenje.

U cilju popravljanja kvaliteta ove kulturne manifestacije smatramo da je pre donošenja Odluke bilo neophodno konsultovanje široke stručne javnosti, kao i organizovanje javne debate na kojoj bi se argumentovano i konstruktivno raspravljalo a potom i odlučivalo o daljoj strategiji razvoja Oktobarskog salona. Donošenje ovako odgovorne Odluke, koja se tiče ukupne javnosti, nije smelo biti prepušteno isključivo odbornicima Skupštine Grada Beograda. Napominjemo da su javne, kritički intonirane debate, već nekoliko godina unazad, na incijativu Kulturnog centra Beograda i dela stručne javnosti, bile organizovane u okviru pratećih programa Oktobarskog salona.

Smatramo da bi svi poslenici u kulturi, a pre svega oni koji su na rukovodećim pozicijama, trebalo da se zalažu za povećanje prostora i sredstava za kulturne delatnosti, a ne za ukidanje programa obrazloženo uštedama, za koje tvrdimo da imaju kratkoročni efekat i proizvode dugoročni gubitak.

U Beogradu, 28. oktobra 2014. godine

 

 

Kolektiv zaposlenih u Kulturnom centru Beograda:

Mia David Zarić, v.d. direktora
Vesna Danilović, pomoćnica direktora za program
Ninela Gojković, pomoćnica direktora za finansije
Svetlana Petrović, urednica likovne redakcije
Aleksandra Bjelica Mladenović, kustos
Milica Stanković Đorđević, kustos
Gordana Dobrić, kustos
Slavoljub Ćirić, stručni saradnik na realizaciji likovnih programa
Ljubica Solunac, urednik muzičke redakcije
Olivera Stošić Rakić, urednica književno-tribinske redakcije
Danica Jovović Prodanović, stručni saradnik
Bojan Marjanović, kinooperater
Milomir Vukajlović, vratar
Vidoje Čarapić, vratar
Zorana Đaković Miniti, urednica redakcije
Jasmina Petković, organizator-producent
Dragan Nikolić, šef tehnike
Dragana Rusalić, urednica dizajn centra
Dragana Ilić, sekretarica
Drago Radulović, domar
Snežana Branković, knjigovođa
Ana Đokić, PR
Tijana Đinđić, str. sarad. na real. likovnih programa
Miodrag Paunović, sarad. na real. likovnih programa
Marijana Arsić, sarad. na real. likovnih programa
Zorica Obradović, blagajnik
Dejan Pavić, vratar
Tatjana Rakić, adm. referent
Biljana Radenković, poslovođa prodaje
Slobodan Sinđelić, prodavac
Milica Brajkovski, prodavac
Valentina Pavlović, prodavac
Ivana Gordić, prodavac
Gordana Simonović, prodavac
Gordana Stojančić, prodavac
Slađana Bastl, kurir
Vesna Vasić, saradnik za finansijske poslove
Gordana Nikolić, saradnik za obračunske poslove
Maja Maksimović, dizajnerka
Jelena Lugonja, dizajnerka
Snežana Timotijević, saradnica na programima
Gordana Pujić, prodavac

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana