Saopštenje Odbora Oktobarskog salona

Saopštenje Odbora Oktobarskog salona koji radi u sastavu:

Dejan Đorić, predsednik; Nikola Božović; Đorđe Stanojević, Božidar Plazinić i Ivona Jevtić a povodom reakcija dela kulturne javnosti na kriterijume koji su dati u otvorenom pozivu za učešće na 56. Oktobarskom salonu.

Prema pravilniku Manifestacije koji predlaže i usvaja njen osnivač, Grad Beograd, umetnički direktor / selektor Oktobarskog salona priprema i predlaže Odboru koncepciju i program manifestacije, koncepciju posebnih i pratećih programa, kao i konačni program manifestacije…

U skladu sa pomenutim pravilnikom, kustos 56. Oktobarskog salona Dejvid Eliot je definisao koncept kao i uslove učestvovanja. Koncept predviđa učešće petnaestak umetnika različite starosne dobi koje će kustos direktno pozvati da prikažu već postojeći rad ili novi proizveden za potrebe Salona i četrdesetak umetnika do 40 godina starosti čiji će radovi biti izabrani putem javnog konkursa.

O
dbor Salona smatra da se pozivom umetnika do 40 godinana starosti na konkurs ne narušava Zakon o zabrani diskriminacije, s obzirom da su u celokupnom konceptu umetničkog direktora obuhvaćeni, prilikom izlaganja, i umetnici druge starosne dobi.

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana