RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan

artist-rena-and-vladan

Rena Radle je rođena 1970. u Nojmarktu, Nemačka.

Živi i radi u Beogradu.

Vladan Jeremić je rođen 1975. u Beogradu, Srbija.

Živi i radi u Beogradu.

 

Lomljiva prisutnost, 2016

Zidni crtež

Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

 

Lomljiva prisutnost

U središtu ovog rada nalazi se lomljiva prisutnost tela i kretanje njihovog kolektiviteta. Radom se artikuliše momenat u kojem dinamika ljudskih tela narušava tehnokratske odbrambene mere Tvrđave Evrope. Prikazuje se trenutak u kojem se nevidljivi ljudi izvlače iz nepodnošljivih životnih uslova, koji su postali vidljivi i bolni, i u kojima su bili izloženi mehanizmima vlasti, a njihova egzistencija prepuštena je ili mržnji ili solidarnosti i ljubavi drugih. To je trenutak u kojem im kolektivitet njihove telesne prisutnosti pruža sigurnost i snagu da nastave dalje. To je produženi trenutak rizika i nade, koji eventualno može voditi dalje od individualnih života i biografija. Njihovo kretanje proizvodi vreme koje prevazilazi lokalnu temporalnost, njihova borba postaje deo drugih borbi koje okupiraju, otvaraju i preobražavaju prostor, nasuprot linearnoj hronologiji restrikcija i represije. Ovim se označava prostor potencijalnosti u opštim uslovima periferije. Te potencijalnosti su nevidljivost, prisutnost, kolektivitet i autonomija, a tu su i one koje bi tek trebalo otkriti.

Lomljiva prisutnost oslanja se na „Marš nade”, kako su migranti nazvali svoj pešački marš od želez ničke stanice u Budimpešti do nemačke granice, bežeći od pretnje zatvaranjem u mađarske logore, krajem leta 2015. godine.

—RENA RADLE I VLADAN JEREMIĆ

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana