RADULOVIĆ Siniša

Artist Sinisa Radulovic

Rođen je 1983. u Podgorici, Crna Gora.

Živi i radi u Podgorici.

 

77 pitanja | 77 questions, 2015

Video, 7’

 

77 pitanja

Koncept rada 77 pitanja je da jednostavnom metodom pitanja i odgovora uvede posmatrača u stanje egzistencijalnog promatranja realnosti i emocija koje je oblikuju. Gradacijski kreirajući visoki emo tivni naboj, rad preispituje poziciju i etiku umjetnika u današnjem društvu, ali i uopšte poziciju čovjeka u odnosu na tako kreiranu infrastrukturu.

Video-zapis kao osnovu strukture koristi found footage, public domain, generatore audio-zapisa, poligrafske metode ispitivanja i slične artificijalne materijale. Kombinovanje ovih elemenata stvara atmosferu duboke izolovanosti i nelagode, koja za cilj ima da postavi pitanja o licemjerju, narcisoidnosti i nedostatku emocije u svijetu (umjetnosti) definisanom kompetitivnošću i kapitalizmom.

—SINIŠA RADULOVIĆ

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana