Poziv za sve zainteresovane umetnike koji nisu obuhvaćeni konkursom

Pozivaju se svi zainteresovani umetnici koji nisu obuhvaćeni javnim konkursom za učešće na 56. Oktobarskom salonu da pošalju svoj portfolio u digitalnom formatu na adresu info@oktobarskisalon.org. Cilj je formiranje baze podataka koja će pružiti umetničkom direktoru Dejvidu Eliotu neposredniji uvid u stanje na srpskoj savremenoj vizuelnoj sceni i time mu pomoći prilikom konačnog odabira radova koji će biti izloženi na Salonu.

Odbor Salona smatra da se pozivom umetnika do 40 godinana starosti na konkurs ne narušava Zakon o zabrani diskriminacije, s obzirom da su u celokupnom konceptu umetničkog direktora obuhvaćeni, prilikom izlaganja, i umetnici druge starosne dobi. Prema pravilniku Manifestacije koji predlaže i usvaja njen osnivač, Grad Beograd, umetnički direktor / selektor Oktobarskog salona priprema i predlaže Odboru koncepciju i program manifestacije, koncepciju posebnih i pratećih programa, kao i konačni program manifestacije… U skladu sa pomenutim pravilnikom, kustos 56. Oktobarskog salona Dejvid Eliot je definisao koncept kao i uslove učestvovanja. Ovim javnim konkursom se daje šansa mlađim umetnicima koji do sada nisu imali prilike da izlažu na ranijim Salonima.

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana