PIROGOVA Saša

artist-sasha-pirogovaRođena u Moskvi, Rusija.

Živi i radi u Moskvi.

 

Biblimlen, 2013

Video, 10’

 

Osnovnu temu i fokus radova Saše Pirogove čini pokret i njegove mogućnosti. Njen rad istražuje prostor između pozorišta i rituala, između performansa i plesa i transformiše racionalni pokret u metafore. Saša Pirogova deo je one nove generacije umetnika koja unapred priznaje da je potpuna kodifikacija pokreta putem oruđa koja beleže stvarnost svršena stvar, te da je zadatak današnjeg umetnika da stvori nove nizove likovnih kodova kako bi makar delimično bio slobodan od zadate interpretacije. Umetnica nam sugeriše da je pokret u 21. veku „nedodirljiv” i „efemeran”, te da nosi mogućnost bekonačne promenljivosti, kapacitet da se prilagodi bilo kojoj umetničkoj svrsi.

—VALENTIN DIAKONOV

 

 

 

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana