PERIĆ Vladimir i Milica

artist-vladimir-and-milica-copy

Vladimir Perić je rođen u Zemunu, Srbija.
Milica Perić je rođena u Beogradu, Srbija.
Žive i rade zajedno u Beogradu.

Oštećena lica, 2013
Deo projekta Muzej detinjstva
Foto-instalacija

Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

Foto-instalacija Oštećena lica pripada Muzeju detinjstva i kao većina dosadašnjih radova oslanja se na vreme koje preuzimamo i koristimo, metaforično i bukvalno, kao materijal, alat i proces. Termin za naslov rada preuzet je iz pravnog rečnika i ukazuje na osobe čija su lična ili imovinska prava ugrožena ili povređena od strane drugih. U dodiru s vremenom, prostorom i ljudima, ovi napušteni pozitivi ljudskih identi teta postaju izvitopereni, nečitljivi i narušeni na razne načine.
U propadljivom fotografskom materijalu Oštećenih lica, oličena je sva krhkost zamršenog istorijskog tkiva i pamćenja, koji se kroz vreme neprekidno transformišu i napreduju ka nestajanju. Umetničko prisvajanje ovih zanemarenih anonimnih sudbina nije sentimentalizacija prošlosti niti etička opomena u domenu individualnog i društvenog ophođenja prema dokumen tima prošlosti, sećanju i identitetu. Njihova rekontekstualizacija je najpre mehanizam introspekcije. Ovi foto-dokumenti, koji su prešli put od aktivnog do odbačenog učesnika u predstavi ljudskog postojanja, bivaju vraćeni u upotrebu kroz umetnički proces, i tako postaju deo ličnog odgovora na pitanja egzistencije i opstajanja u turbulentnostima i nestalnostima društvenih i istorijskih okolnosti.
—VLADIMIR I MILICA PERIĆ

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana