Paula Muhr

Idealno mesto, 2003-05, lambda print, 75x100cm (diptih)

 

Idealno mesto predstavlja seriju neutralnih fotografskih portreta kombinovaih sa izjavama portretisanih o njihovom razumevanju pojma ”idealno mesto” , kao apstraktnog pojma i kao fizički postojeće lokacije. Intervjuisane su osobe starosti između 17 i 33 godine, koje su rođene i žive u različitim zemljama Istočne Evrope. Serija upoređuje niz klišea vezanih za Utopiju, na osnovu individualnih iskustava i ličnih želja. S druge strane, projekat skreće pažnju na sličnosti u uvjerenjima i naivnim pojmovima sreće ljudi, bez obzira na mesto odakle dolaze.

 

 

Paula Muhr (1977, Subotica, Srbija) je diplomirala i magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnsoti u Beogradu (Odsek fotografije) i na Akademiji likovnih umetnosti u Lajpcigu. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlјi i inostranstvu. Nјen rad se zasniva na istraživačkom postupku u kojem ispituje društveno-kulturne strategije seksualnosti, roda, želјa, … U instalacijama koje predstavlјaju kombinaciju fotografija i nađenih materijala, tekstova, zvukova, pokretnih slika fokusira se na interdisciplinarno istraživanje histerije i ženskog ludila. Živi u Berlinu.

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Jasmina Cibic
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Аdriјаnа Gvоzdеnоvić
 • Andrea Palašti