Odbor

Članovi Odbora Oktobarskog salona:

Božidar Plazinić, predsedik Odbora

Dejan Đorić, član Odbora

Nikola Božović, član Odbora

Đorđe Stanojević, član Odbora

Ivona Jevtić, član Odbora