Kontakt

Zvanična adresa Oktobarskog salona
salon.oktobarski@gmail.com

 

Kordinator projekta
Zorana Đaković
zorana.djakovic@kcb.org.rs

 

Producent
Jasmina Petković
jasmina.petkovic@kcb.org.rs

 

PR i marketing menadžer
Ana Đokić
ana.djokic@kcb.org.rs