NIKOLIĆ Nemanja

artist-nemanja-nikolic

Rođen u Valjevu (1987), Srbija.
Živi i radi u Beogradu.

Nacrt za jedan izbrisivi zaplet, Double Noir, 2016
Animirani film

Double Noir (crtež za film), 2016
Kreda i pastel na crnoj drvenoj tabli

Dekonstrukcijom, prerađivanjem filmskih sekvenci preuzetih iz osamnaest noar filmova Hemfrija Bogarta i njihovim transponovanjem u crtački medij formira se novi filmski narativ. Postupku crtanja prethodi promišljen izbor filmskih sekvenci čiji se pojedinačni frejmovi iscrtavaju kredom na crnim školskim tablama. Crtež se zatim beleži postupkom fotografisanja i nakon toga briše, kako bi se na istoj podlozi nacrtao sledeći crtež. Svaka tabla predstavlja zasebnu filmsku sekvencu, a jedini sačuvani materijalni crtački dokument ovog kompleksnog postupka je zapravo crtež poslednjeg frejma iz svake od ukupno šezdeset sekvenci koje sačinjavaju narativ. Fotografije celokupne serije realizovanih crteža inkorporirane su u filmsku animaciju koja na taj način postaje jedini medijum koji pohranjuje kompletnu memoriju ovog višeslojnog rada. Crteži sekvenci nisu direktni i doslovni citati preuzeti iz filmskih ostvarenja. Služeći se postupkom kolaža, autor kombinuje, prerađuje, umnožava, ili pak akumulira na istoj ravni sekvence iz osamnaest različitih noar filmova. Crtačka linija izjednačava se s pisanjem, postaje „kingrafija”, artikulišući značenja u jednom nestatičnom filmskom prostoru-vremenu kroz intertekstualne odnose slike, zvuka i pokreta…
Na tematsko-sadržajnom planu, narativ Double Noir-a razvija se oko legendarnog protagoniste noara, glumca Hemfrija Bogarta. Na početku animacije, glumac se pojavljuje u zatamnjenoj prostoriji, tišinu prekidaju koraci, kucanje i zvuk zvona na vratima, ispred kojih Hemfri Bogart susreće sopstvenog dvojnika.
Sumnja, panika, psihološki rascep, pokrenuće scensku šizofreniju, pretvarajući narativ animacije u smrtonosnu poteru u kojoj će jedan od dvojice izgubiti život. Ko je ubica, a ko ubijen, ostaje nejasno… Tako nas poslednja scena Double Noir-a vraća na sekvencu sa samog početka gde ponovo vidimo Hemfrija Bogarta u mračnoj prostoriji, čuju se koraci u daljini, zvuk zvona…

—SVETLANA MONTUA

Double Noir (drawing for the film), 2016 Chalk and pastel on black panel wood

 

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana