MILISAVLJEVIĆ Olga

artist-olga-milisavljevic

Rođena u Kosovskoj Mitrovici (1995) Srbija.
Živi i radi u Beogradu.

Ne volim te uvek, 2016
Fotografije

U vizuelnoj materijalizaciji svoje ideje služim se fotografijom kao medijem. Koristim tekst u vidu filmskog titla koji direktno komunicira s predmetima i ljudima na fotografiji. U drugom slučaju se predmeti ili ljudi direktno obraćaju nama. Fotografije su zamišljene kao isečci iz video-performansa ili izmišljenog filma. Tekst kojim se služim sastoji se iz raznih tekstova muzičkih numera, poema, pravih filmskih replika, kao i od mojih reči. Svaki tekst filtrira se kroz određene teme koje odgovaraju iskustvu mladog čoveka.
Moje fotografije, same za sebe, žive život ljudi iz izmeštene stvarnosti koja je formirala usamljenog i zbunjenog pojedinca koji ne razume ni sebe ni druge u svom okruženju. Osobe i predmeti koje prikazujem izolovani su u sopstvenim problemima i u toj svojoj izolaciji i emotivnoj otupelosti nedelatni su prema datom problemu, čije postojanje samo hladno konstatuju. Time problem koji se pojavljuje u okviru određene teme ne biva tretiran kao realan problem već biva sveden na samo još jedan loš dan koji će proći koliko već narednog jutra, čak i ako ne činimo ništa da ga rešimo.
—OLGA MILISAVLjEVIĆ

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana