MILAK Radenko

artist-radenko-milak-photo-luci-luxRođen u Travniku (1980), Bosna i Hercegovina.
Živi i radi u Banjaluci.

1. Oklopnjača Potemkin (1), Sergej Ajzenštajn (1926) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

2. Oklopnjača Potemkin (2), Sergej Ajzenštajn (1926) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

3. Čovek koji je ostavio svoju volju na filmu, Nagisa Ošima, iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

4. Avantura Mikelanđela Antonionija (1960) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel, diptih

5. Suđenje (1), Orson Vels (1962) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

6. Suđenje (2), Orson Vels (1962) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

7. Suđenje (3), Orson Vels (1962) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

8. Suđenje (4), Orson Vels (1962) iz serije Beskrajni film | The Trial (4), 2016
Akvarel

9. Suđenje (5), Orson Vels (1962) iz serije Beskrajni film | The Trial (5), Orson Welles (1962), 2016
Akvarel

10. Dan kada je zemlja stala, Robert Vajs (1951), iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

11. Čovek sa planete Iks, Edgar Džordž Ulmer (1951) iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

12. Zvezdane uspomene, Vudi Alen (1980), iz serije Beskrajni film, 2016
Akvarel

Radovi 1-4: Ljubaznišću L’Agence à Paris & Galerie Les Filles du Calvaire
Radovi 5-12: Ljubaznišću: Galerie Priska Pasquer & L’Agence à Paris

Veći deo mog umetničkog rada sastoji se od akvarela. Uglavnom su urađeni na 300-gramskom pamučnom arches papiru. Kada je u pitanju tehnika, moj pristup je jednostavan—najčešće se svodi na kombinovanja crnog pigmenta i belog papira. Kao polazište za svoj rad koristim različite izvore poput dokumentarnih fotografija, starih novina, razglednica, postera, filmova…

Beskrajni film je dugoročni, opsesivni projekat, započet januara 2013. Kao studenta interesovao me je film .
Kasnije, zahvaljujući novim mogućnostima koje su pružali personalni računari, počeo sam da istražujem, prikupljam i klasifikujem kadrove iz filmova raznih žanrova. Lišeni narativnog konteksta, izvučeni iz toka filma, ovi kadrovi zahtevaju od posmatrača da ih sam pokrene u svom umu.
Novi mediji, gonjeni željom za neposredovanošću, trude se da prevaziđu tehnološka ograničenja starih medija. Paradoksalno, ovo još više udaljava posmatrača od stvarnosti. Tamo gde remedijacija teži većoj tehnološkoj kompleksnosti, Beskrajni film ide u drugom smeru. Digitalni odlomci iz analognih filmova koji su dostupni na internetu ovde se pretvaraju u akvarele—umetničku praksu za koju se načelno smatra da nije u stanju da verno predstavi stvarnost, jer pored asocijacija koje ove filmske slike izazivaju kod pojedinih posmatrača, akvareli su nabijeni i afektivnošću koja nastaje kao posledica višesatnog slikanja.
—RADENKO MILAK

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana