MARKOVIĆ Dejan

artist-dejan-markovic

Rođen u Beogradu (1983), SFR Jugoslavija. Živi i radi u Berlinu i Gracu.

Nikad nisam prestao da volim te, 2016
Snimak performansa sa otvaranja

Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

Za izložbu Ljubavni zanos pozvaću posebnu grupu ljudi koja u oblasti sporta na specifičan način koristi emocije kao osnovni medij samoizražavanja i samodefinisanja. Navijači stvaraju i učestvuju u masovnim koreografijama koje istovremeno artikulišu njihovu podršku, ali i kritiku kroz patos. Poziv upućen njima da učestvuju promeniće okvir i predpostavke njihovog dugogodišnjeg iskustva u razvijanju audio-vizualnih performanasa u okruženjima daleko od umetničkih institucija.

U kontekstu Salona, ova grupa će stvoriti site-specific koreografiju sa namerom da publiku izloži jakom transferu osećanja. Stoga, izmeštanje „sportskog performansa” u prostor izložbe ima nameru da podstakne na razmišljanje o savremenim startegijama afirmacije, kritike i transformacije u oblasti umetnosti.
Rad pod naslovom I never stopped loving you (Nikad nisam prestao da volim te) pripreman dva meseca u samom izložbenom prostoru biće izveden tri puta tokom trajanja Oktobarskog salona.
—DEJAN MARKOVIĆ

 

I never stopped loving you, 2016 Video

—DEJAN MARKOVIĆ

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana