MAKSIMOVA Natali

Artist Natalia Maximova

Rođena je 1986. u Moskvi, Rusija.
Živi i radi u Moskvi.

Pravo ja, 2012

Fotografije

U svom pažljivo sprovedenom istraživanju kroz seriju dokumentarnih fotografija Pravo ja (2013), Maksimova posmatra mešanje, pretapanje i menjanje pola kroz portrete i intervjue sa ljudima iz različitih krajeva Rusije za koje njihov rod i biološki pol nisu nužno isti. Ona svoj rad ovako opisuje:

Naš rod i biološki pol nisu obavezno podudarni i njihova nepoklapanja mogu da vode ka ozbiljnim psihološkim smetnjama. Život transseksualaca je od detinjstva borba za pravo da se živi u miru sa sobom. Kod njih se neprestano odvija unutrašnji dijalog između dve osobe: unutrašnjeg „JA” koje žudi za drugim rodnim identitetom i ospoljenog „JA” koje odgovara njihovom biološkom polu. Moje fotografije predstavljaju portrete ljudi iz različitih rodnih zajednica. Svaki portret praćen je citatom uzetim iz naših razgovora, što nam pomaže da razumemo stvarnost koju ovi ljudi žive, kao i njihovu hrabrost i veličinu koraka koji oni moraju da preduzmu kako bi otkrili svoje pravo biće”.

—Natali MAKSIMOVA

 

 

 

Natalie_Maximova_7Natalie_Maximova_8

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana