Maja Rakočević Cvijanov

Srećni parovi, 2003, video, 9’45”, ed. 2/5

 

Glavni sadržaj ovog rada potiče od serijala digitalnih printova pod nazivom “Srećni parovi” koji se odnose na dekonstrukciju procesa formiranja sopstvenih i kolektivnih fantazija, o ljubavi i sreći koja su postali poznati stereotipi zbog uticaja oblasti masovnih medija (filmova, reklama i časopisa).

 

Maja Rakočević Cvijanov (1975) је diplоmirаlа i mаgistrirаlа nа Fаkultеtu likоvnih umеtnоsti u Bеоgrаdu. Јеdаn оd оsnivаčа udružеnjа dez.org iz Beograda. U svojim radovima bavi se autorefleksivnim preispitivanjem ženskih identitetskih uloga, kritikom negativnih pojava u društvu, ličnim odnosom prema procesu promena. Živi i radi u Subotici.

 

majarakocevic.com

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Vlаdаn Cаričić
 • Endi Huperih
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Andrea Palašti
 • Fljaka Haljiti