Maja Rakočević Cvijanov

Srećni parovi, 2003, video, 9’45”, ed. 2/5

 

Glavni sadržaj ovog rada potiče od serijala digitalnih printova pod nazivom “Srećni parovi” koji se odnose na dekonstrukciju procesa formiranja sopstvenih i kolektivnih fantazija, o ljubavi i sreći koja su postali poznati stereotipi zbog uticaja oblasti masovnih medija (filmova, reklama i časopisa).

 

Maja Rakočević Cvijanov (1975) је diplоmirаlа i mаgistrirаlа nа Fаkultеtu likоvnih umеtnоsti u Bеоgrаdu. Јеdаn оd оsnivаčа udružеnjа dez.org iz Beograda. U svojim radovima bavi se autorefleksivnim preispitivanjem ženskih identitetskih uloga, kritikom negativnih pojava u društvu, ličnim odnosom prema procesu promena. Živi i radi u Subotici.

 

majarakocevic.com

 • Doplgenger (Isidora Ilić and Boško Prostran)
 • Andrea Palašti
 • Goran Petrović
 • Danilo Prnjat
 • Mileta Prodanović
 • David Pujadó
 • Leonard Qylafi
 • Meggy Rustamova
 • Predrag Terzić
 • Dragana Žarevac
 • Ana Adamović
 • Federico Acal
 • Jan Fabre
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Artur Żmijewski
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Anssi Kasitonni
 • Samuil Stoyanov
 • Karsten Konrad
 • Annika Ström
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsepp
 • Ahmet Ögüt
 • Jukka Korkeila
 • XYZ