Lorens Dženet

Artist Janet Laurance copy

Rođena je 1947. u Sidneju, Australija.

Živi i radi u Sidneju.

 

1. Podupiranje, 2016

Instalacija

Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

 

2. Nestajanje, 2009

Video projekcija, 11’

 

Dženet Lorens se već dugo i temeljno bavi živim svetom. Više od četvrt veka njen rad čine slike, skulpture, fotografije, intervencije u prirodi i na arhitekturi. Njene glavne teme su: odnos između muzeja, prirodnog sveta i ideja o očuvanju istog; istraživanje hibridnih prostora koji u sebi uklju čuju kako prirodne tako i urbane elemente; alhemija i transformacija elemenata iz jednog stanja u drugo, kao i uticaj ljudi na prirodnu okolinu.

Dženet Lorens istražuje značenje lečenja našeg prirodnog okruženja, pa makar i metaforičkog. Drveće čini pluća naših gradova—ono prerađuje ugljen-dioksid u kiseonik—i živi i po nekoliko generacija. Međutim, danas drveće u našim gradovima umire, dok su njive i polja u zaleđu pretvorene u pustopoljine. Umetnica spaja to osećanje neprocenjivog gubitka za zajednicu s potragom za nekom velikom i moćnom životnom silom, koja bi rešila stvar. Njen rad nam skreće pažnju na tanane međuzavisnosti vode, života, kulture i prirode u našem ekosistemu.

—VIKTORIJA LIN

Belgrade Tree, 2016, Digital photo

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana