Kontekstor protiv Diskursora – Efemerki(Makedonija), performans-predavanje, 40 minuta

ephemerki-curatables-kustositinice-objects-from-the-performance-predmeti-koji-se-koriste-u-performansuKontekstorprotiv Diskursora, 2015

Performans / pseudo predavanje, 40 minuta

Dvorana Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6

Subota, 24. septembar u 15 sati

Performans će biti izveden na engleskom, bez prevoda.

Koncept, performans: Jasna Dimitrovska, Dragana Zarevska

Ljubaznošću Mesto Žensk, Ljubljana

 

Produkcija: 56. Oktoabrski salon 2016.

 

„Performans govori o „onima koji kreiraju umetnički kontekst“ i „umetnički diskurs“,a funkcionišu po disciplinskim obrascima. U knjizi Mišela Fukoa „Nadzirati i kažnjavati“ pominju se tri knjučna elementa nadzorne moći – hijejarhijsko posmatranje, normalizacija suda i ispitivanje.

Kroz performans umetnice žele da uspostave kontrolu nad materijalnim, tako što kontrolišu podatke koje proizvode artefakti. Iako se svet oko nas sastoji od jedinica merljivih podataka, oni koji imaju pristup tim podacima nisu toliko moćni kao oni koji znaju kako da ih iskoriste u svojukorist.

Kontekstor i Diskursor su agresivna bića, koja se neprestano  nameću javnosti i načinu razmišljanja. Ovo je performans o tome kako steći i sačuvati moć koristeći se akademskim vudu stvarčicama pod nazivom Kustositnice /The Curatables.“

Efemerki su performans-duo koji su osnovale Jasna Dimitrovska i Dragana Zarevska. S radom su započele 2011. godine i bave se „kodiranjem” savremenih filozofskih koncepata u anegdotsku svakodnevicu. Njihov rad je u celosti zasnovan na jezičkim eksperimentima. Naziv grupe izveden je iz reči Bapčorke koja označava starice koje polifono i nazalno pevaju tradicionalne makedonske pesme. Time se sugeriše da su Efemerki savremena varijanta Bapčorki.

Jasna Dimitrovska je rođena 1983. u Skoplju, Makedonija. Živi i radi u Skoplju i Berlinu. Više informacija na www.jasnadimitrovska.com

Dragana Zarevska je rođena 1985. u Skoplju, Makedonija. Živi i radi u Skoplju i Berlinu. Više informacija na www.draganazarevska.com

www.ephemerki.com