Konkurs za učešće na 57. Oktobarskom salonu

LEPOTA KAKOFONIJE

Kustosi: Daniel Kvaran (Francuska) i Gunar B. Kvaran (Island)

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2017. godine.

“Odlučili smо dа prеdstаvimo izlоžbu pоd nаzivоm Lepota kаkоfоniјe koju zasnivamo nа idејi rаzličitоsti. Оvај kоncеpt stаvlја umеtničku scеnu u Srbiji u mеđunаrоdni kоntеkst, a u istо vrеmе, оdnоsi sе nа slоžеnu kulturnu i društvеnо-pоlitičku situаciјu u rеgiоnu.

Početkom 21. veka, uprkos činjenici da je pojam savremene umetnosti na Zapadu postao univerzalni referentni model, nije se pojavio nijedan zajednički imenitelj. Umetnički svet ima mnogo centara, višeslojne aktivnosti, pluralizam ideja o tome šta je umetnost i šta ona može da bude, i impresivan broj heterogenih umetničkih radova.Izložba Lepota kаkоfоniјe odražava bogatstvo sveta. To je pozitivan uslov, koji stvara  energiju koja može uključivati nesklad, pa čak i konfliktne ideje i izraze. To podrazumeva koegzistenciju višestrukih identiteta i trajnih relacijskim tokova, prenoseći pojmove mešavine  i otvorenosti, i stvaranje smislene priče o umetnosti i kulturi, o socijalnim pitanjima i politici.

Izložba Lepota kаkоfоniјe će istražiti svetsku umetničku produkciju, tražeći raznolike umetničke poetike i različite generacije živih umetnika. Izložba će okupiti konstelaciju radova koji pokazuju, kroz svoje oblike, strukture materijala, tehnike, uređaje i sadržaj, izuzetno bogatstvo savremenog umetničkog izraza.

Kustosi će pozvati srpske i inostrane umetnike da učestvuju sa postojećim radom ili radom posebno izvedenim za ovu izložbu. Takođe, kustosi će odabrati i radove srpskih umetnika koji budu pristigli na konkurs.

Konkurs će biti otvoren do 1. oktobra 2017. godine. Umetnici koji su završili umetničke akademije i koji su afirmisani kako u Srbiji tako i u inostranstvu mogu da se prijave.

Materijal za konkurs, popunjen na engleskom jeziku on-line treba da sadrži sledeće:

  • Lišni podaci: ime i prezime, adresa, e-mail adresa i kontakt telefon
  • Profesionalna biografija
  • Kratak opis rada ili projekta koji se predlaže (do 900 reči)
  • Lična fotografija
  • Izbor do 3 rada, u bilo kom mediju, sa fotografijama u jakoj rezolucijisvakog predloženog rada radi što boljeg sagledavanja umetnikovog opusa
  • Okvirna cena produkcije i/ili postprodukcije

Umetnici koji predlažu video radove treba da obezbede link za pregled (Vimeo, Youtube, …)

Ne treba slati originalne radove na konkurs. 

Prijavite se!

//