Konkurs prijava

Autor

* Ime

* Prezime

* g/gđa

* Godina rođenja

* Adresa

* Grad

* Poštanski broj

* Država

* Telefon

Drugi telefon

Skype

* Email

Web site

Predloženi rad

* Naziv rada

Prevod naslova na engleski jezik

* CV (.pdf)

* Opis rada (.pdf)

Video (url)