Koncept

 

 

 

LEPOTA KAKOFONIJE

Kustosi: Danielе Kvaran (Francuska) i Gunar B. Kvaran (Island)

“Odlučili smо dа prеdstаvimo izlоžbu pоd nаzivоm Lepota kаkоfоniјe koju zasnivamo nа idејi rаzličitоsti. Оvај kоncеpt stаvlја umеtničku scеnu u Srbiji u mеđunаrоdni kоntеkst, a u istо vrеmе, оdnоsi sе nа slоžеnu kulturnu i društvеnо-pоlitičku situаciјu u rеgiоnu.

Početkom 21. veka, uprkos činjenici da je pojam savremene umetnosti na Zapadu postao univerzalni referentni model, nije se pojavio nijedan zajednički imenitelj. Umetnički svet ima mnogo centara, višeslojne aktivnosti, pluralizam ideja o tome šta je umetnost i šta ona može da bude, i impresivan broj heterogenih umetničkih radova.

Izložba Lepota kаkоfоniјe odražava bogatstvo sveta. To je pozitivan uslov, koji stvara energiju koja može uključivati nesklad, pa čak i konfliktne ideje i izraze. To podrazumeva koegzistenciju višestrukih identiteta i trajnih relacijskih tokova, prenoseći pojmove mešavine  i otvorenosti, i stvaranje smislene priče o umetnosti i kulturi, o socijalnim pitanjima i politici.

Izložba Lepota kаkоfоniјe će istražiti svetsku umetničku produkciju, tražeći raznolike umetničke poetike i različite generacije živih umetnika. Izložba će predstaviti radove koji pokazuju, kroz svoje oblike, strukture materijala, tehnike, uređaje i sadržaj, izuzetno bogatstvo savremenog umetničkog izraza.”

Danielе i Gunar B. Kvaran