KENTRIDŽ Vilijam

Artist William Kentrige Photo Stella Olivier

Rođen je 1955. u Johanesburgu, Južna Afrika.

Živi i radi u Johanesburgu.

 

Tango za okretanje stranica, 2013

Video, 2‘48’’

 

Muzika: Filip Miler

Glas: Džoana Dadli

Montaža: Žana Marović

Ljubaznošću William Kentridge Studio

 

Tango za okretanje stranica

Tango za okretanje stranica je filmski fragment koji je nastao za potrebe pozorišnog komada Odbaci sat / Refuse the Hour (2012–13). Ovo i prateći komad, petokanalna video-instalacija— Odbacivanje vremena / The Refusal of Time, nastali su kao plod razgovora južnoafričkog umetnika Vilijema Kentridža i američkog istoričara nauke Pitera Galisona o pitanjima kao što su: istorija kontrole svetskog vremena, relativitet, crne rupe i teorija struna. Muziku za oba projekta komponovao je Filip Miler.

U ovom fragmentu Džoana Dadli peva iscepkanu izvedbu pesme Spectre de la Rose Hektora Berlioza, iz ciklusa pesama Les Nuits d’Ete, koji je zasnovan na pesmama Teofila Gotjea. Tekst pesme ispremeštan je nasumičnim preturanjem reči engleskog prevoda Spectre de la Rose. Miler je reči ponovo složio u novu verziju pesme korišćenjem dadaističke tehnike seckanja pesme u više fragmenata, odnosno reči koje je potom stavio u šešir, promešao i naslepo izvlačio. Silueta igrača na stranicama je figura Dade Masilo, koja je bila i koreografkinja i plesačica u komadu Odbaci sat.

—EN MEKILERON

 

Tango for Page Turning, still 2Tango for Page Turning, still 1

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana