k.r.u.ž.o.k

Politics of feelings k.r.u.ž.o.k

k.r.u.ž.o.k

Nataša Bodrožić (1978) rođena je u Splitu, Hrvatska. Živi i radi u Zagrebu.

Irena Borić (1982) rođena je u Zagrebu, Hrvatska. Živi i radi u Mariboru, Slovenija.

Fokus Grupa (Iva Kovač, rođena 1983 & Elvis Krstulović, rođen 1982.) Žive i rade u Rijeci, Hrvatska

Ivana Meštrov (1977) rođena je u Zagrebu, Hrvatska. Živi i radi u Zagrebu.

 

Politike osećanja/Ekonomije ljubavi, 2014

Knjiga

Prostor za čitanje
Čitalačku grupu k.r.u.ž.o.k. (2011–2014, Zagreb) čine tri radnice u kulturi i jedan umetnički duo koji su se okupljali u redovnim intervalima radi razmene znanja i razgovora. Inicijativa je nastala kao pokušaj stvaranja prostora za komunikaciju o umetničkim, kulturnim i političkim pitanjima kojima se sudionice pojedinačno bave, a za koju je uobičajeni okvir javnih manifestacija bio neadekvatan.

Tijekom 2011. i 2012. održavane su interne čitalačke grupe, a krajem godine k.r.u.ž.o.k. koncipira projekt Politike osjećaja/Ekonomije ljubavi koji se realizira kao serija čitalačkih sesija, ali i javno predavanje, performansi i diskusije. Nastavak projekta ostvaren je u vidu istoimene publikacije Politics of Feelings/Economies of Love (2014), koja je sada i ovde dostupna.

U okviru Oktobarskog salona reprezentacija Politika osjećaja/Ekonomija ljubavi u obliku kutka za čitanje poziva posjetitelje/ice na čitanje, moguću diskusiju ili samo odmor/dokolicu.

—k.r.u.ž.o.k

Politics of feelings 3Politics of feelings 4

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana