Jasmina Cibic

Jasmina Cibic (1971, Lјublјаnа) je diplomirala na Accademia di Belle Arti u Veneciji a magistrirala je na Goldsmith College u Londonu. Pripada novoj generaciji umetnika iz Slovenije čiji rad, iako, svestan specifičnog nacionalnog, političkog, kulturnog i umetničkog porekla, stvara veoma karakterističan, sebi svojstven jezik. I dok se bavi sličnim teorijskim i političkim pitanjima predstavljenim u radovima drugih umetnika post-komunističke Evrope, Jasmina Cibic funkcioniše u globalnom, a ne nacionalizovanom diskursu. Njen rad uvek se tiče nekog konkretnog mesta i konteksta, peformativan je po prirodi i obuhvata razne aktivnosti, medije i pozorišne efekte, sa ciljem redefinisanja ili preispitivanja postojećeg okruženja ili prostora. Živi na relaciji London – Ljubljana.

 

jasminacibic.org

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Vlаdаn Cаričić
 • Endi Huperih
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Andrea Palašti
 • Fljaka Haljiti