IVKOVIĆ Ivana

 

RArtist Ivana Ivkovic Photo Jelena Škoroođena je 1979. u Beogradu, Srbija.

Živi i radi u Beogradu.

 

Linije, redovi, kolone (Spavaonica), 2016
Ambijentalna instalacija promenljiva u vremenu
Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

 

 

Obnažena ili potpuno naga muška tela, nepomično ležeći na boku, simetrično su raspoređena u kompoziciji 5 × 5. Scena je statična osim što se na svakih 30 minuta dešava sinhronizovana promena strane tela na kojoj osoba leži, što aludira na čin smene vojne straže. Pored nagih tela, u istom poretku postavljeni su ćilimi i palmino drveće kao delovi ambijenta. Linije i redovi muških figura referišu na kolektivnu spavaonicu i zajedničko spavanje (vojna akademija). Pored toga, scena je i metafora intimnog prostora spavaće sobe. Ljubavnici u redovima: snažno prisustvo nagih tela simbolično ispunjava personalni vakuum, osećaj praznine i nedovoljnosti. Učesnici scene su u životnom dobu maksimalne fizičke moći (između 25 i 50 godina), ali njihov položaj tela, kao da spavaju, sugeriše tenziju jer simbolizuje čin oduzimanja moći i kontrole, te njihova nezaštićenost i izloženost čine ovaj prizor ambivalentno senzualnim. Rad se takođe bavi idejom poretka i našom sklonošću za uspostavljanjem i održavanjem istog u svim sferama života: ljubavni, sistemski, politički, personalni, državni, vojni poredak, poredak moći

 

Stray, 2015, installation

Like there is no tomorrow, 2015, Site-specific installation

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana