ILIĆ Siniša

Siniša Ilić

Rođen je 1977. u Beogradu, Srbija.

Živi i radi u Beogradu.

http://sinisailic.blogspot.rs/

 

Bez predloga konkretnog rešenja, 2016

Prostorna instalacija

 

Video (24 minuta) se naizmenično emituje na engleskom i srpskom jeziku
Kamera: Jelena Maksimović i Lara Kostić, montaža i zvuk Jelena Makismović. Tekstualni segmenti su deo konverzacije sa Mašom Kostić, izrada grafika Dragan Coha.
Produkcija 56. Oktobarski salon i Kadist fondacija, 2016.

 

Rad Bez predloga konkretnog rešenja razmatra ideju prijateljstva uzimajući razglednicu iz porodične arhive kao polazišnu tačku. Autorov otac dobio je razglednicu od mladog prijatelja iz Egipta, napisanu na srpskohrvatskom jeziku kao gest prijateljstva. Razglednica nas vraća u period Pokreta nesvrstanih, čija je članica bila i bivša Jugoslavija, i načine na koje su veze između zemalja članica pokreta uticale na individualne međuljudske odnose. Ilićev rad povezuje različite istorijske reference (kroz niz nivoa, od proizvodnje slika do sugerisanih sistema vrednosti i ubeđenja) s ličnim susretima, ispitujući do koje granice pojedinci mogu orkestrirati svoje odluke, odnose i izbore, imajući u vidu generaciju, geopolitički okvir i klasnu pripadnost. Pitanje kojim se Ilić bavi jeste da li je unutar trenutnog društvenog okvira osoba spremna da investira vreme, znanje i emocije u stvaranje prostora za solidarnost i zajedništvo koji prevazilazi kor- porativne modele odnosa i prateće vrednosti koje nam se nameću.

—BILjANA ĆIRIĆ

 Without a Proposition for a Concrete Solution  Without a Proposition for a Concrete Solution 2

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana