IKEMURA Leiko

Leiko Ikemura Photo © Astrid Piethan 2015

Rođena je 1951. u gradu Cu, prefektura Mije, Japan.

Živi i radi u Berlinu i Kelnu.

www.leiko.info

 

1. Memento mori, 2013

Patinirana bronza

 

2. Tokaido, 2014

Tempera na juti

 

3. Kolonija,2014

Tempera na juti

 

4. Geneza I, 2015

Tempera na juti

 

5. Drveće koje raste iz glave,2015

Glazirana terakota | Glazed terracotta

 

Ljubaznošću Studio Ikemura i Galerie Karsten Greve Keln, Pariz, Sent Moric

 

Fascinacija granicom stapanja svetlosti i tame i mestom gde pejzaž postaje estetska kategorija iz koje se pojavljuju figure što ulaze u naše vidno polje—nalazi se u samom središtu umetničke prakse ove umetnice. Kako na svojim slikama, tako i na skulpturama, ona uporno započinje igru s horizontom i dočarava nam trenutke prelaska preko ove granice, vizualizujući događaj u samom činu njegovog nastajanja. Ovaj prelazak iz jednog stanja u drugo može da referira na trenutak kada se boja nanosi na belo platno, ili kada se nanosi sloj boje preko drugog sloja ili na sam čin nastanka mimetičkih figura, koje se polako pomaljaju iz treperavo naslikanih oblika. U svakom slučaju metamorfoze jesu njena stalna tema.

Zaista, granične slike Leiko Ikemure mogu se lako tumačiti kao alegorije estetske figuracije kao takve. Svakodnevna borba da se stvore slikani oblici nosi u sebi neprestano stanje graničnosti, imajuću u vidu da je čin slikanja istovremeno deo umetnikovog svakodnevnog života, čak i onda kada on podrazumeva aktivnost koja neprekidno ponavlja trenutak tranzicije (prelaska) iz početnog stanja ništavila i stvaranja sveta iz njega.

—ELIZABETA BRONFEN

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana