Goranka Matić

Goranka Matić (1949, Maribor) je istоričаrkа umеtnоsti, kоја sе fоtоgrаfiјоm prоfеsiоnаlnо bаvi оd 1980, а оd 1986. izlаžе u zеmlјi i inоstrаnstvu. Njen opus obuhvata portrete pisaca, rok i pop muzičara i izborne kampanje. Negde između, po rukopisu i poetici bliže umetničkom opusu a po tematici upotrebljivi u žurnalizmu, nalaze se njeni portreti umetnika. Živi i radi u Beogradu.

 

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil STOJANOV
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Andrea Palašti
 • diSTRUKTURA
 • Маrkо Crnоbrnjа
 • Balint Sombati
 • Fljaka Haliti