FILIPS Suzan

Artist Susan Philipsz Photo Jo-Fernandez

Rođena 1965. u Glazgovu, Velika Britanija.
Živi i radi u Berlinu.

Dve sestre, 2009
Dvokanalna zvučna instalacija (glas)
тrokanalna zvučna instalacija (violina)

Ljubaznošću Studio Susan Philipsz

Dve sestre je petokanalna zvučna instalacija koja pripoveda o utopljenici i dotiče se tema poput ponavljanja, gubitka i žalosti. Balada The Wind and the Rain (Vetar i kiša) potiče iz Škotske i Irske i prvi put je objavljena u Džejmisonovoj zbirci Popularne balade iz 1656. godine. Pesma ima verzija, ali je suština uvek ista. To je pesma o sestromorstvu. Jedna sestra udavila je drugu u napadu ljubomornog besa. Reka nosi njeno truplo sve dok na njega ne nabasa violinista. On od njenih kostiju i kose pravi gudalo, ali to gudalo je u stanju da svira samo pesmu Vetar i kiša.
Snimila sam dve verzije ove pesme i puštam ih istovremeno s dva zvučnika. Dok je jedna verzija pesme ispevana u prvom licu jednine, glasom sestre utopljenice, druga je ispričana iz trećeg lica jednine. Različite verzije spajaju se i preklapaju ali uvek zajedno „otpevaju” refren. Nakon što se pesma završi, sledi tišina pa pesma ponovo počne.
Drugi deo istog rada je trokanalni snimak gudala koje se prevlači preko jedne strune. Zvuk je avetinjski i podseća nas na primitivno gudalo koje je bilo napravljeno od tela utopljenice. Ovaj snimak se neprekidno čuje iz tri ugla galerijskog prostora.

 

Study for Strings Installation view, 2012War Damaged Musical Instruments Installation view 2015

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana