FAJFRIĆ Bojan

Artist Bojan Fajfric

Rođen je 1976. u Beogradu, Jugoslavija.

Živi i radi u Amsterdamu.

http://www.bojanfajfric.net/

 

Uzrok smrti, 2015

Video, 13’

 

Novi jugoslovenski film, bolje poznat kao „crni talas” bio je plodna faza jugoslovenske kinematografije od sredine šezdesetih do početka sedamdesetih godina prošlog veka. On je uveo neuspeh protagoniste kao sredstvo kritičkog preispitivanja društva. Njegovi autori su odbacili pravila i rezultate zvanične optimističke kulture i otvoreno prikazali mračnu stranu jugoslovenskog socijalističkog društva izazvanu uvođenjem tržišne ekonomije i društvenim posledicama koje su iz toga proizašle. Glavni likovi prikazani u ovim filmovima su neuspešni i očajni na jedan ljudski, običan, način; njihovi životi obično su se završavali nenadano i nasilno. U radu Uzrok smrti rešio sam da na sebe preuzmem ličnosti pet ikoničkih likova iz „crnog talasa” i da ponovo odglumim njihove završne scene. Kao protagonista priče otelotvorujem dva pola postojanja: aproprijaciju tekstova i delanja koji su deo istorije filma u Jugoslaviji i njihovog smeštanja u mizanscen i uslove mog svakodnevnog života.

„Metak” koji ubija svih pet likova ispaljen je iz istog „pištolja” i predstavlja politički i kulturni neuspeh. Propituje uverenje o umetnosti kao nosiocu promena i postavlja pitanje o revolucionarnosti ideje koja nadilazi određeni istorijski period. Takođe, označava i kritičnu tačku na kojoj je jugoslovensko društvo, paradoksalno i dalje u okvirima vladajuće marksističke ideologije, pokazalo prve znake neoliberalnog zaokreta.

Naša sadašnjost oblikovana je posledicama ovog zaokreta i zato ovaj kobni „metak” može da putuje kroz vreme. Kako nam poručuje čuveni citat Sen Žista s kraja Žilnikovog filma Rani radovi: „Oni koji revoluciju ostave nedovršenom, kopaju sopstvenu raku”.

—BOJAN FAJFRIĆ

The Cause of Death, HD video

 

 

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana