EDEFALK Sesilija

Artist Cecilia Edefalk

Rođena je 1954. u Norčepingu, Švedska.

Živi i radi u Stokholmu.

 

1. Za sada bez naslova, 1997-2012

Ulje na platnu

Ljubaznošću Stene Projects Stockholm

 

2. Za sada bez naslova, 2004

Srebro-želatinska fotografija, diptih

Ljubaznošću Sven Thomas Nordlöf, Stockholm

 

3. Za sada bez naslova, 2004

Srebro-želatinska fotografija

Ljubaznošću Sven Thomas Nordlöf, Stockholm

 

Sesilija Edefalk jedna je od najpriznatijih švedskih umetnica i poznata je prevashodno po svojim platnima. Međutim, fotografije su takođe deo njenog opusa još od prve samostalne izložbe s kraja osamdesetih godina prošlog veka. Pored većeg broja slika ona je tada izlagala fotografiju koja je kao svoj osnovni element imala svetlost. Upravo svetlost, uz sve veće interesovanje za egzistencijalna pitanja, čini samu suštinu njenog rada. U njemu, odnosno u serijama slika koje su zasnovane gotovo isključivo na fotografijama, naglašava apstrakciju i stvara osobenu prostornost u kojoj su pogled i gledanje u centru pažnje. Ponavljanjem motiva zahteva od nas da zastanemo i obratimo pažnju na značenje slike.

Sesilija Edefalk se u svom radu poigrava formatima, odnosno time kako svaka promena razmere može izmeniti naš doživljaj slike. Povremeno koristi i svoje slike kao predmete inspiracije i fotografišući njihove delove, izdvojene iz celine, stvara potpuno nove narative.

—ESTELA AF MALMBORG

 

At the moment untitled, 2004, silvegelatin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana