DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina

Kristina Drašković Bočkov

Rođena je 1980.  u Beogradu, Srbija.

Živi i radi u Beogradu.

 

 

Noć za ljubavnike, 2009
Instalacija
Produkcija 56. Oktobarski salon 2016

 

 

U svom radu težim da stvorim mentalni prostor za ponovno otkrivanje relacije između intimnog i javnog prostora. Noć za ljubavnike (Lovers’ Night) želi da stvori mesto intimnosti za ljude u javnom pro storu. Rad se sastoji od gnezda ispunjenog i obloženog vrbinim granama, zasutog travom i raznim aromatičnim biljem. Bitan kvalitet odabranog mesta bio je u njegovoj tajnovitosti. Rad fizički „počinje” kada se upali svetlo sa senzorom koji reaguje na prolaznike. To svetlo podstiče ljude da nastave dalje i u momentu kada prvo svetlo više ne obasjava put, pali se drugo čiji je senzor osetio pokret…, i sve se ponavlja dok prolaznici ne uvide da mnoštvo malih svetala u stvari okružuje i osvetljava jedno veliko gnezdo… Rad na umetničkom delu na javnom mestu i približavanje tog javnog prostora ličnom ili intimnom prostoru zahteva najpre definiciju granica i pravila javnog prostora. Intimnost se pak povezuje i sa osećajem sigurnosti u poznatom okruženju. Enterijer se doživljava kao utočište i sklonište koje pruža utehu i zaklon od opasnog spoljnog sveta. Iskustvo građenja gnezda, na isti način kao što to čine ptice, daje novo značenje procesu izrade, a za mene predstavlja i performativan čin. Jedan od bitnih aspekata rada je i proces prikupljanja grana, grančica i trave s raznih zelenih površina u okolini instalacije, budući da mi je to pomoglo da shvatim koliko su zelene površine bitne za jedan grad. Kreiranje mesta koja ljudima mogu koristiti i fizički i mentalno, nešto je što smatram veoma važnim.

 

—KRISTINA DRAŠKOVIĆ BOČKOV

Lover's Night

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana