Dodeljene nagrade 56. Oktobarskog salona

image002

 

Žiri za nagradu 56. Oktobarskog salona radio je u sastavu: Gunar B. Kvaran, direktor Muzeja moderne umetnosti u Oslu Astrup Fearnley; Jelena Krivokapić, istoričarka umetnosti i kustos Prodajne galerije „Beograd“; Milorad Mladenović, umetnik i profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Žiri je doneo odluku da se ove godine dodele tri ravnopravne nagrade: 1 novčana i 2 počasne.

 

Počasne nagrade dodeljene su umetnicima Sun Sjunu za rad Neka delanja koja još nisu odrađena u Revoluciji,i Anastasiji Veprevoj za rad Rekvijem za romantičnu ljubav.
Novčana nagrada se dodeljuje Siniši Iliću, umetniku iz Beograda za instalaciju „Bez predloga konkretnog rešenja“. Rad Siniše Ilića sastoji se od video rada, velikog crteža i mobilijara. Svi ovi elementi organizovani su u ubedljivu ambijentalnu instalaciju pod nazivom „Bez predloga konkretnog rešenja“ kojoj doprinosi i veoma fino osvetljenje koje stvara atmosferu kontempalacije i privatnosti ali i utvrđuje put „opasnog“ uranjanja u prostor sećanja. Siniša Ilić oblikovao je jedinstven prostor u kome se raznorodni elementi međusobno podržavaju i nadograđuju bez obzira na svoju funkcionalnu raznovrsnost. Video rad sugeriše aktivnost posmatrača i mogućnost beleženja sećanja ili drugih intervencija, pomeranje elemenata mobilijara i aktivno prisustvo u prostoru ambijenta koji zahteva i doslovno telesno prisustvo i pokret posmatrača. Filmska slika u tom prostoru ne razume se kao temporalni narativ već kao sled snimljenih fragmenata u iznenađujućim međusobnim odnosima koji se ne prate kao nužan narativni tok ali su zato u direktnoj vezi za mogućnostima postupanja u prostoru.

U tom smislu, Siniša Ilić uspeo je da na izuzetan način artikuliše specifičan i inovativan odnos prema mediju umetničkog dela kojim se može reagovati na sadržaj ovogodišnjeg Oktobarskog salona.

Ilić uspostavlja oblik inovativne instalacije i time na u potpunosti nov način uvlači posmatrača u igru sećanja i odnosa prema sećanju „bez predloga konkretnog rešenja“ za samog posmatrača ali sa snažnim dovođenjem posmatrača u igru sećanja i „rada“ sa sećanjem.     .

Bavi se idejom prijateljstva, koje nije samo privatno i iza čijeg se narativa rasprostire sva težina istorijskih odnosa koji u sebe umrežavaju pojedinačne sudbine a, samim tim, i oblikuju ili razgrađuju odnose prijateljstva i ljubavi.

 

Nagrada Kulturnog centra Beograda na 56. Oktobarskom salonu, koja podrazumeva održavanje samostalne izložbe 2018. godine u jednom od galerijskih prostora Kulturnog centra Beograda i Savremene galerije Subotica, ravnopravno se dodeljuje umetnicima Bojanu Fajfriću (Amsterdam, Holandija) i Asako Široki (Berlin, Nemačka). Žiri Nagrade radio je u sastavu: Gordana Dobrić, kustoskinja Likovne galerije Kulturnog centra Beograda, Zorana Đaković, koordinatorka Oktobarskog salona, i Nela Tonković, direktorka Savremene galerije Subotica.

 

Video rad Bojana Fajfrića Uzrok smrti, pozicionirajući „crni talas” jugoslovenske kinematografije u središte društvene promene, oživljava nasleđe tog pokreta kroz ispitivanje mogućnosti umetnosti da podstakne sistemske zaokrete. Njegov rad ujedinjuje kolektivno i lično iskustvo, dok se poigrava granicama prepoznatljivosti i jednog i drugog u izmenjenom kontekstu.

 

Radovi Asako Široki U mreži – prozori u podu, Na ramu, u ramu, Između plafona i poda, Ogledajuće poruke i Orman nesposoban da sačuva ijednu tajnu postižu finu ravnotežu između japanske umetničke i miasone tradicije i umetničke prakse autorke koja živi i radi na relaciji Tokio-Berlin. Između stvarnog i izmaštanog, viđenog i odsanjanog predmeti koje gradi čine se kao delovi neke poznate, a iznenađujuće svakodnevice u kojoj realnost koja nas okružuje ustupa mesto čistoj umetnosti. Balansiranje na tankoj liniji prisustva i odsustva kao glavnog gradivnog elementa njenih instalacija (?) rezultira ostvarenjem potpunog sklada umetničkog rada i prostora koji mu pripada.

Dodeljivanjem dve nagrade žiri ističe dve tačke sagledavanja ovogodišnje teme Salona (Ljubavni zanos) i naglašava mogućnost postojanja dva pola, nipošto suprotstavljena, tretitanja tako osetljive teme. Budući da se ovog puta nagrada dodeljuje umetniku i umetnici čije će izložbe biti realizovane u dve institucije u Beogradu i Subotici, njihovi stvaralački opusi biće predstavljeni na posebnim programima u obe institucije.

 

 

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana