DESTIL MARKOVIĆ Milovan

Milovan Destil Markovic Photo Markovic Studio Berlin, 2016

Rođen je u Čačku (1957), Srbija.
Živi i radi u Berlinu i Beogradu.

 

1. Do balčaka, 2009
Pigment na platnu

2. Sofa Cigara Viski Dim, 2010
Pigment na platnu

3. Stvarno mi je napunilo usta – veče, 2013
Pigment na platnu
4. Stvarno mi je napunilo usta – jutro, 2013
Pigment na platnu

5. Nag kao zlatni Buda, 2013
Pigment na platnu

 

Iako naizgled predstavljaju jarke apstrakcije, šarene pruge na Markovićevim slikama s bar-kodom označavaju pisane reči. Svaki tekst može biti preveden u bar-kod i samim tim unet u sistem svetske trgovine. Bar-kodovi su rezultat sveobuvatnog procesa kodifikacije koja se završava u ritmu serija vertikalnih linija. Ova apstrakcija omogućava međunarodni, racionalizovani sistem kontrole proizvoda koji nam nudi krajnje merljivu korist—da kraće čekamo u redu u supermarketu. Prenoseći ove digitalne strukture na platno, Marković sistem dovodi ad absurdum. Njegova zahtevna ulja na platnu proizvod su teškog rada i sve su drugo do masovni proizvodi. Ona nam ne nude mogućnost da se rad racionalizuje ili optimalizuje i ne mogu se „prevesti” u nazive proizvoda i njihove cene. Ona međutim sadrže nešto drugo: kratke citate iz pornografske literature kao i citate o politici i bankarstvu—slike iz sveta moći i potiskivanja. Pored svake slike odštampan je i „normalan” bar-kod kao skrivena opaska na mogućnost komodifikacije umetnosti.
Markovićevi bar-kodovi prikrivaju opsceni sadržaj koji se nalazi iza normalizovanih oblika komunikacije. Na kraju krajeva, možemo ih razumeti ili kao vragolastu šalu njihovog tvorca, ili kao kritiku neprozirnih tržišnih struktura koje sakrivaju globalne manjkavosti, nepravde i korupciju.
—BENEDIKT ŠTEGMAJER

IT REALLY FILL MY MOUTH / evening 2013 MDM medium and Pigments on Canvas

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana