BLANK Andreas

portrait_Andreas_BlankRođen je 1976. u Ansbahu u Nemačkoj.

Živi i radi u Londonu i Berlinu.

www.andreasblank.com

 

1. Kutija sa vojničkim čizmama, 2010
Krečnjak, serpentin

 

2. Van kadra 1, 2015
Instalacija

 

U svojoj skulptorskoj praksi, Andreas Blank kombinuje apstraktno s realnim, konceptualno s tehničkim. Pronalazi kamenje u rudnicima širom sveta, oblikuje ih s detaljnom promišljenošću i sastavlja u, u nekim slučajevima, u svesno stilizovane formacije, a u drugim, kao zavodljive realistične svakodnevne objekte. U njegovim instalacijama, prividno efemerni objekti dobijaju monumentalnu postojanost.
Bilo da su njegove skulpture napravljene u mermeru, alabasteru, ili porfiru (materijalima koji su se istorijski koristili u religijske i političke svrhe), ti materijali u Blankovim rukama dobijaju prividno neusiljen ili fragmentaran karakter. Geografski i kulturni identitet materijala, i memorijalna funkcija skulpture uopšte, posredno doprinose uticaju svakog objekta. Na ovaj način Blank preispituje ono što je očigledno i transformiše tradicionalne ideale i vrednosti u obično i svakodnevno. U diskursu
između slike i sličnosti, stvari gube svoju funkcionalnu svrhu, transcendirajući u čisto formalne objekte, ipak Blankovi radovi uspevaju da sažmu vremenske i narativne strukture, istovremeno proširujući ograničenja tradicionalne skulpture.
—KRISTIJAN ERENTRAUT

 

 

Hors Champ 1

Shadows of Words Spoken

 

 

 

 

.

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana