BALADI Lara

Lara Baladi, Photo Josette Farina

Rođena je 1967. u Bejrutu, Liban.

Živi i radi u Kairu.

 

El Horeyya Gayya Labod/Sloboda dolazi, 2011

Gvožđe i koža

Naručilac rada: Marsej – Provansa 2013.

 

Multidiciplinarni rad egipatsko-libanske umetnice Lare Baladi međunarodno je priznat. Tokom svojih istraživanja mitova, arhiva, lične istorije i društveno-političkih narativa, koristila je širok dijapazon medija, uključujući arhitekturu, video i multimedijalne instalacije, fotografiju, analogni i digitalni kolaž, tapiseriju, parfem i skulpturu.

Pojas nevinosti pojavio se prvi put u antičkom Egiptu kao kulturna tradicija i oruđe seksualne kontrole. Faraonska verzija bila je jednostavan konac vezan oko robinjinog pojasa koji je signalizirao njenu seksualnu nedostupnost, pored toga što je potvrđivao njen društveni status kao seksualno inferiorne. Pojas nevinosti se uglavnom vezuje za evropsku srednjevekovnu kulturu—još jedno doba striktnih i opresivnih seksualnih normi, kada mu je svrha bila da čuva žensku vernost tokom krstaš kih pohoda. Sam predmet, kao model za skulpturu velikih razmera, jeste vizuelna referenca koja nas odmah premešta u prošlost, u period brutalne nejednakosti koja i danas odjekuje širom sveta.

Skorašnji događaji u Egiptu su u prvi plan izvukli ova pitanja, i to na izuzetno intenzivan način. Kultura ugnjetavanja žena i seksualne repre sije koju muškarci doživljajaju kao posledicu toga, duboko je ukorenjena u arapskom svetu. Postoji zatvoreni krug u kome ljudi tonu niz spiralu međusobnog ugnjetavanja. Ova tendencija mnogo je očiglednija u okviru političkih grupacija kao što su Muslimansko bratstvo ili Salafisti. Ali opasnost se krije u tome što šire društvo posma tra ovo pitanje kao ograničeno na ove islamske pokrete, u pitanju je bolest koja razara sve i postaje sve izraženija tokom prethodne dve decenije. Rad donosi odjeke ove šire, jedva prikrivene mizogi nije koja izbija na površinu širom sveta.

Zbog ovog ugnjetavanja, potreba za podi zanjem svojevrsnog štita protiv zlostavljanja postaje sve očiglednija. Pojas nevinosti dobija mnogo veći značaj kada ovu potrebu imamo na umu, baveći se tako ne samo pitanjem slobode već i pitanjem ograničenja. Sama skulptura dovoljno je velika da obuhvati celo ljudsko biće, čime postaje kavez. Ona je zatvor sačinjen od gvožđa, okorela supstanca otporna na promenu. Ove njene osobine referišu na lakoću s kojom ljudi mogu da postanu zarobljeni u okviru okolnosti doba i društvenog okruženja u kome žive.

Ono što danas proživljavamo, naročito u Egiptu posle revolucije, jeste kontrarevolucija u punom zamahu, ekstreman otpor mogućnosti jednog potpuno novog sveta. Liberali i sekularisti postaju manjina, moraju da se kriju i traže zaštitu. Konačno, pojas nevinosti predstavlja ovu veću opasnost, gubitak slobode širom sveta.

—LARA BALADI

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana