Ana Krstić

Mi ne znamo šta je to, alI sigurno nije to što misliš da jeste, 2012, skulptura, metal, papir, 565 x 310 x 400 cm

 

Ovaj rad se u formalnom smislu oslanja na iskustva minimalističke umetnosti. Prevelike dimenzije objekta u prostoru galerije ne dozvoljavaju da se taj objekat sagleda u celini… Ana Krstić ovim radom pokušava da govori i o klasnim razlikama, o pravu da se odlučuje o tome šta jeste, a šta nije umetnost, pa i šire, šta jeste i šta nije realnost…

 

Ana Krstić (1978) je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2006. godine izlaže na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U svom radu pokušava da pokrene svest o značaju i funkciji umetnosti u društvu, o poziciji umetnika u širem društvenom kontekstu.

anakrstic.com

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Jasmina Cibic
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Аdriјаnа Gvоzdеnоvić
 • Andrea Palašti